Disputas: Yiting Xue

M.phil. Yiting Xue ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mathematical and statistical models of infectious diseases and their applications in health economic evaluation.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate professor Christian Kronborg, IST Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
  • 2. opponent: Associate professor Lisa Brouwers, Kungliga Tekniska högskolan, Skolan for informations- och kommunikationsteknik, Kista, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sverre Grepperud, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sosialøkonom Yiting Xue og hennes medarbeider har brukt statistiske metoder og matematiske modeller for å studere økonomiske konsekvenser av smittsomme sykdommer og smittehindrende tiltak. Modeller av smittsomme sykdommer er ofte utviklet for å studere utviklingen av en epidemi eller en pandemi for å forutsi sykdomsutfallet, for eksempel antall av sykdomstilfeller, og effekten av tiltak, for eksempel massevaksinasjon, men de er ikke ofte brukes i helseøkonomiske evalueringer, særlig de dynamiske modellene. I denne avhandlingen viser kandidaten og medarbeider hvordan man videre kan kombinere sykdomsmodeller og økonomiske modeller for å bedre anslå økonomiske konsekvenser av sykdommer og kostnadseffektiviteten av tiltak.

I fire separate artikler, studerte Yiting og medarbeider konsekvenser av sesonginfluensa i Norge, effekten av å stenge skoler for å begrense smitteomfanget i en potensiell influensapandemi i Oslo, sykefraværs mønster i løpet av 2009 influensapandemi i Norge og sykdomsbyrden av rotavirus i Kirgisistan. Videre ble det gjennomført en helseøkonomisk evaluering knyttet til sykdomsmodellen for å beregne kostnadene av sykdommen og/eller kostnadseffektiviteten av tiltakene.

I avhandlingen "Mathematical and statistical models of infectious diseases and their applications in health economic evaluation", rapporterte Yiting og medarbeidere at under en sesongmessig influensaepidemi i Norge, vil mer enn en tredjedel av den totale kostnaden bli neglisjert ved tradisjonelle metoder. I tilfelle av en influensapandemi i Oslo, ville det å stenge skoler være kostnadseffektive avhenge av varigheten og målet aldersgrupper, og egenskapene til viruset. De fant også at 2009 influensapandemien resulterte i høyere sykefravær blant visse kategorier, men ikke i alle.

Kontaktperson 

For mer informasjon kontakt Natalia Andronova

Publisert 23. feb. 2012 12:42 - Sist endret 23. feb. 2012 12:50