Disputas: Yun Zhou - Molekylær nevrobiologi

M.Sc. Yun Zhou ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): GABA transporters-distributions and functional roles.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Beatriz López-Corcuera, Departamento de Biologia Molecular,
Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa, Universidad Autonoma de Madrid, Spania
2. opponent: Professor Dieter Häussinger, Department of Internal Medicine, Gastroenterology, Hepatology and Infectiology, Heinrich Heine University Düsseldorf, Tyskland
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Sven Ivar Walaas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arild Njå, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Niels Christian Danbolt, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

GABA er den viktigste hemmende (inhibitoriske) nevrotransmitter i hjernen. Virkningen av GABA opphører når GABA blir tatt opp av cellene ved hjelp av de såkalte GABA-transportørene. Hemmet GABA opptak medfører økt hemmende effekt av GABA. Nettopp derfor representerer GABA transportørene mulige virkesteder for medisiner (bl.a. mot epilepsi). Det er fire ulike GABA-transportører: GAT1 (slc6a1), GAT2 (slc6a13), GAT3 (slc6a11) og BGT1 (slc6a12). Ved starten på dette doktorgradsprosjektet hadde man en ganske god forståelse av de funksjonelle rollene til GAT1 og GAT3. Det finnes mye av disse to i hjernen og de er viktige for GABA-inaktivering. Derimot hadde man nesten ingen sikker kunnskap om BGT1 og GAT2. For å få gode data vedrørende BGT1 og GAT2, ble genene som koder for dem, slettet i mus. Mangel på BGT1 og GAT2 hadde til synelatende ingen konsekvenser under vanlige (lite krevende) betingelser. Musene var friske, hadde normal vekstkurve, formerte seg normalt og hadde normal livslengde. Ved å sammenligne vev fra normale mus og fra mus uten BGT1/GAT2, ble det klart at disse transportørene hovedsakelig finnes i lever og nyre samt i hjernehinnene på hjernens overflate. GAT2 ble også påvist i en del blodkar i hjernen. Hverken BGT1 eller GAT2 lot seg imidlertid påvise i selve hjernevevet, og de er derfor ikke i nærheten av nervekontaktene. Dette betød at de ikke kan være av betydning for inaktivering av GABA under normale forhold. I lever og til dels nyre ble BGT1 funnet i de samme cellene som også har BHMT1, det eneste enzymet som kan metabolisere betain. Det ble derfor antatt at BGT1 først og fremst spiller en rolle i betainmetabolismen. Fordi BGT1 er av betydning for leverens evne til å ta opp betain, kan det tenkes at den spiller en indirekte rolle for leverens evne til å motstå bl.a. alkoholskader. GAT2 viste seg å ha betydning for taurin-transport i lever og hjerne. Mangel på GAT2 medførte redusert nivå av taurin i lever, men økt nivå i hjernen. Det er derved mulig at GAT2 spiller en rolle i hjernens vannbalanse. Dette vil bli fulgt opp.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller

Publisert 21. nov. 2012 09:25