Disputas: Nasser Ezzatkhah Bastani - Ernæringsvitenskap

Cand.scient. Nasser Ezzatkhah Bastani ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Biomarkers for oxidative stress and antioxidant status in patients with head and neck squamous cell cancer and spinal cord injury.

 

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Samar Basu, Oxidativ stress och inflammation, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, Sverige

2. opponent: Professor Mohammad Azam Mansoor, Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder, Kristiansand

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Cecilie Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Spurkland, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Rune Blomhoff, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Analyse av biomarkører i biologiske materiale (f.eks urin, blod) benyttes rutinemessig i klinikken for å evaluere sykdomsutvikling eller farmakologisk respons på en terapeutisk intervensjon. Det finnes mange etablerte biomarkører som er assosiert med sykdomstilstander, men det er behov for å etablere sensitive analysemetoder for bestemmelse av biomarkører som et mål for oksidativt stress (tilstander der kroppen blir utsatt for oksidativ skade).

Cand.scient. Nasser Ezzatkhah Bastani har i sitt doktorgradsarbeid utviklet en sensitiv kromatografisk metode for bestemmelse av oksidativ stress biomarkøren 8-epi-PGF2α, et mål for oksidativ skade på lipider. Metoden har vært anvendt for å utvikle en forbedret prøvetakingsteknikk for bestemmelse av 8-epi-PGF2α i såkalt " Dried Blood Spot".

I et klinisk perspektiv har metoden vært anvendt for bestemmelse av oksidativ skade i sammenheng med bestemmelse av biomarkører for antioksidantstatus i ryggmargskadete pasienter og øre-nese-hals kreftpasienter. Doktoranden fant at nivået av antioksidanter var vesentlig lavere hos begge pasientgrupper sammenliknet med friske kontroller, mens oksidativ stress var høyere. I tillegg, har øre-nese-hals kreftpasienter med høyt nivå av karotenoider (antioksidanter fra frukt og grønnsaker) bedre overlevelse enn de som har lave nivåer. Dette funnet indikerer at optimalisering av antioksidantstatus i disse pasientene kan være viktig for overlevelse og foreslår videre oppfølgingsstudier designet for å bedre antioksidantstatus ved å øke frukt og grønnsaksinntaket.

Avhandlingen viser at de utviklete metoder er viktige verktøy for klinisk praksis og biologiske forskningsprosjekter som studerer antioksidantstatus og oksidativ skade.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 

Publisert 21. mars 2013 08:45 - Sist endret 22. des. 2016 11:14