Disputas: Dusan Bilbija - Kardiovaskulær patofysiologi

Cand.med Dusan Bilbija ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. (philosophiae doctor): Alternative Therapeutic Modalities in Treatment of Ischemic Heart Disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Barbara McDermott, Centre for Vision & Vascular Science, Institute of Clinical Science, Royal Victoria Hospital, Belfast, Nord-Irland, UK

2. opponent: Instituttleder Terje Larsen, Medisinsk biologi, Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Sandip Kanse, Avdeling for biokjemi,  Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Veileder

Professor Guro Valen, avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Alternative behandlingsformer for iskemisk hjertesykdom

Iskemisk hjertesykdom er en av de ledende dødsårsakene både i Norge og i verden. Det som kjennetegner sykdommen er åreforkalkning i hjertemuskelen. Pasienter kan få symptomer i form av brystsmerter, hjerteinfarkt, og en følge av det siste kan være utvikling av hjertesvikt (hjertemuskelen klarer ikke å pumpe tilstrekkelig med blod til å forsyne kroppen). Mange pasienter med iskemisk hjertesykdom kan hjelpes av hjertekirurgi og/eller medisinsk behandling, men et stadig økende antall pasienter trenger andre behandlingstilbud. Studien ble rettet mot forskning på mekanismene bak iskemisk hjerteskade, særlig med fokus på mulige skadebegrensende mekanismer. Målet var å utforske mekanismene bak retinsyre signalering i iskemisk hjerteskade og å skaffe bevis for at retinsyre metabolisme gener, som uttrykkes ved hjertesvikt i humane hjerter kan ha betydning for utvikling av svikt i mus. Videre ble det undersøkt om leveranse av heme oksygenase 1 (HMOX-1) genet i skjellettmuskel hos mus kan øke hjertets iskemiske toleranse og redusere iskemisk skade.

Vi har fant økt uttrykk av retinsyre metabolisme gener samt akkumulering av retinsyre metabolitter i biopsier av hjertet til pasienter med terminal hjertesvikt. I vår musmodell av postinfarkt remodullering har vi dokumentert aktivering av retinsyre signalering etter hjerte infarkt for første gang. Celleeksperimenter har vist at retinsyre påvirker celleproliferasjon, som kan ha betydning i skadebegrensning etter infarkt.

Videre ble det demonstrert genterapi med genet som koder for HMOX-1. Genet ble levert i skjellettmuskel hos mus, og opptaket ble økt ved å gi elektriske impulser (elektroporering). Når hjerteinfarkt ble indusert, hadde, hjerter fra mus som hadde blitt behandlet med HMOX-1, senere mindre infarktutvikling enn hjerter fra ubehandlete mus. HMOX-1 behandlede mus hadde bedret hjertefunksjon og mindre remodullering.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland
 

Publisert 15. apr. 2013 09:26