Disputas: Rebecca Bruu Carver - Science communication and science education

M.Sc. Rebecca Bruu Carver ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):Framing the Gene: A science communication study of how newspapers frame different meanings of the gene concept, with applications for science education.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Arend Jan Waarlo, Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme), Utrecht University, Utrecht, Nederland

2. opponent: Førsteamanuensis Kjell Sverre Pettersen, Institutt for helse, ernæring og ledelse, fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo and Akershus, Oslo, Norge

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Margareta Wandel, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Jarle Breivik, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo

Sammendrag

Hva slags forståelse av begrepet ”gen” får vi når vi leser ulike aviser? I avhandlingen Framing the Gene har stipendiat Rebecca Bruu Carver og hennes medarbeidere funnet at gen-begrepet kan vinkles på fem ulike måter, og at det er tydelig forskjell på tabloidaviser or mer seriøse aviser.

- Kunnskap om gener er viktig fordi de står sentralt i en rekker temaer, fra mat, helse og sykdom til prøverørsbarn og kriminalpolitikk. Men det er ufattelig vanskelig å definere hva et gen er, sier Carver.

Gjennom en kvalitativ innholdsanalyse av 300 norske og britiske avisartikler fant Carver at gener kan være:

  • fysiske ting inne i cellene (”materialistisk”): f.eks.” Genene settes med sprøyte”
  • direkte årsaker til egenskaper (”deterministisk”): ”Genet som gjør deg tjukk”
  • risikofaktorer for sykdommer (”relativistisk”): ”Genet øker sjansen for å få…”
  • dynamisk faktorer (”evolusjonistisk”): ”Både gener og miljø er viktig..”
  • humoristiske symboler, i overført betydning (”symbolsk”): ”Saab med Ford-gener”

Deretter undersøkte hun forekomsten av de fem genrammene i 12 internasjonale aviser med ulike lesere (600 artikler) og fant at:Tabloidavisene (som har lesere med lavere utdanningsnivå) bruker gen-begrepet først og fremst som et humoristisk symbol, som egentlig ikke har med biologi å gjøre. De mer seriøse avisene (som har lesere med høyere utdanningsnivå) foretrekker de mer vitenskapelige rammene (evolusjonistisk og materialistisk) og gir dermed mer innsikt i årsaker til sykdom og helse. Konklusjonen er derfor at folk av ulike sosiale lag får ulikt inntrykk av hva gener er.

 - Dette kan være uheldig for mennesker som bare leser tabloidaviser, fordi de sjelden får den innsikten de trenger for å forstå temaer knyttet til genetikk, sier Carver.

Carver og hennes medarbeidere har brukt resultatene for å lage et opplegg for genetikkundervisningen i den videregående skolen. Studien tyder på at en bevisstgjøring rundt de fem ulike genrammene kan hjelpe elever til å bli mer kritiske avislesere, som også utvider deres perspektiver om gener.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland
 

Publisert 14. feb. 2013 16:09 - Sist endret 20. feb. 2013 09:06