Disputas: Georg Andreas Gundersen - Neuroscience

Cand.med. Georg Andreas Gundersen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.(philosophiae doctor): Roles of aquaporin-4 in brain fluid dynamics.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Alexei Verkhratsky, Faculty of Life Sciences, The University of Manchester, Manchester, Storbritannia

2. opponent: Associate Professor Nanna MacAulay, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns universitet, København, Danmark

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Marianne Fyhn, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor John-Anker Zwart, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Hovedveileder

Professor Erlend Nagelhus, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Georg Andreas Gundersen har vært med på å oppdage en ny sirkulasjonsvei for væske i hjernen. Sirkulasjonsveien er avhengig av vannkanaler for å rense ut avfallsstoffer fra hjernen og kan få betydning ved Alzheimers sykdom. Når hjernen blir skadet, reagerer den med å hovne opp. Dette ses for eksempel ved hodetraume, hjerneslag, hjernetumor eller hjernehinnebetennelse. Denne hevelsen kan gi økt trykk i hjernen og lede til mer alvorlig hjerneskade og i verste fall død. Hevelsen skyldes lekkasje av vann, og hjernen er full av vannkanaler. Vannkanalene forverrer hevelsen ved visse sykdommer i hjernen, men kan ha viktige funksjoner hos friske. Bedre kunnskap om hvordan hevelse i hjernen kan forebygges og hvordan hjernens vannkanaler virker kan åpne for ny behandling av alvorlige sykdommer i hjernen. I sin avhandling ”Roles of aquaporin-4 in brain fluid dynamics” har Georg Andreas Gundersen og hans medarbeidere utforsket vannkanalenes funksjon og fordeling i hjernen. De oppdaget at kanalene er en viktig del av en hittil ukjent sirkulasjonsvei for væske i hjernen, som virker som et rensesystem for fjerning av avfallsstoffer fra hjernen. Systemet ser ut til å være viktig for fjerning av stoffer som hoper seg opp i hjernen ved Alzheimers sykdom. Avhandlingen gir også svar på hvorfor vannkanalene er så tallrike rundt blodårer. Gundersen konkluderer med at vannkanaler kan bli interessante angrepspunkter for medisiner i fremtiden.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 5. juni 2013 11:19