Disputas: Ida Laake - Biostatistikk og epidemiologi

Cand.scient. Ida Laake ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Long-term effects of trans fatty acids intake on risk of cardiovascular diseases and cancer and of body fatness on colon cancer risk.

Prøveforelesning

Se prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

1. opponent: Forskningsleder Anne Tjønneland, Unit for Kost, Gener og Miljø, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, København, Danmark

2. opponent: Professor Stein Emil Vollset, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor emerita Sophie D. Fosså, Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Reidar Tyssen, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Marit B. Veierød, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hjerte- og karsykdommer og kreft er de to vanligste dødsårsakene i Norge. Både hjerte- og karsykdommer og mange krefttyper er relatert til livsstil. Overvekt, røyking, inaktivitet og usunt kosthold er viktige risikofaktorer. I sin avhandling har Ida Laake studert langtidseffekter av inntak av ulike typer trans fettsyrer på risiko for hjerte- og kar dødelighet og risiko for kreft, og langtidseffekter av overvekt og vektendring på risiko for tykktarmskreft. Laake og medarbeidere har benyttet data fra Fylkesundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Mellom 1974 og 1988 deltok over 90,000 menn og kvinner på inntil tre helseundersøkelser. Ved hver undersøkelse ble deltagernes vekt og høyde målt og et spørreskjema som dekket kosthold ble delt ut. Resultatene viser at deltagere med et høyt inntak av trans fettsyrer fra partielt herdet vegetabilsk olje hadde økt risiko for koronar hjertesykdom, mens et høyt inntak av partielt herdet fiskeolje ga økt risiko for slag og hjerte- og karsykdom totalt. Videre hadde kvinner med et høyt inntak av trans fettsyrer fra melkeprodukter og kjøtt økt risiko for koronar hjertesykdom, mens for menn ga ikke inntak av denne typen trans fettsyrer økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Høyt inntak av trans fettsyrer fra partielt herdet fiskeolje, men ikke fra partielt herdet vegetabilsk olje ga økt kreftrisiko. At deltagere med høyt inntak av trans fettsyrer fra melkeprodukter og kjøtt hadde økt kreftrisiko, kan skyldes inntak av mettet fett. For menn var det forskjell på høyresidig og venstresidig tykktarmskreft. Høy kroppsmasseindeks (KMI) ga økt risiko for venstresidig tykktarmskreft, men ikke for høyresidig tykktarmskreft. Kvinner med høy KMI hadde økt risiko for venstresidig tykktarmskreft og til en viss grad for høyresidig tykktarmskreft. For menn med KMI over 25 kg/ m2, ga vektøkning på mer enn 10 kg økt risiko for tykktarmskreft. Det var ingen sammenheng mellom vektendring og risiko for tykktarmskreft blant kvinner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 13. juni 2013 14:46 - Sist endret 14. juni 2013 13:16