Disputas: Tirill Medin - Anatomi

M.Sc. Tirill Medin ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Altered dopamine receptor density and glutamate receptor function in hippocampus in an animal model of ADHD

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Vivienne Ann Russell, Faculty of Health Sciences, University of Cape Town, Sør-Afrika
  2. opponent: Professor Ulrik Gether, Københavns Universitet, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Ole Iversen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Haakon Breien Benestad, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Linda Hildegard Bergersen, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Funksjonelle og anatomiske endringer i hjernen i en dyremodell for ADHD

PhD student Tirill Medin og kolleger har observert både funksjonelle og anatomiske forandringer i hjernen til en rottemodell for ADHD. De observerte forandringene kan ha betydning for symptomutvikling av ADHD.

ADHD rammer cirka 5 % av barn og er en av de vanligste psykiatriske barnesykdommene. De kliniske symptomene er hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. I tillegg er læring svekket hos barn med ADHD. Per i dag er ingen biologiske markører for sykdommen kjent og årsaken til ADHD er debattert. Kunnskap om eventuelle endringer i hjernen i en rottemodell med ADHD-lignende atferd kan gi ny kunnskap hvordan sykdommen utvikles. Økt forståelse av basale mekanismer kan bedre både diagnostisering og medisinering av de som rammes av ADHD.

I sin avhandling ”Altered dopamine receptor density and glutamate receptor function in hippocampus in an animal model of ADHD” har Medin vist at cellene i hippocampus, et hjerneområde som er viktig for læring og hukommelse både har endret funksjon og redusert antall reseptor-proteiner. Dette kan påvirke cellenes evne til å kommunisere med hverandre. Medin konkluderer med at disse forandringene kan ha betydning for utvikling av ADHD symptomer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 28. nov. 2013 10:19