Disputas: Frode Norheim - Molekylær ernæringsforskning og cellebiologi

M.Sc. Frode Norheim ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Secretory proteins from skeletal muscle and relation to physical Activity.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Matthijs KC Hesselink, Maastricht University Medical Centre, Nederland
  2. opponent: Professor Bjørn Richelsen, Aarhus Universitetshospital, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tore Jahnsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Øivind Moskaug, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Christian A Drevon, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ernæringsfysiolog og forsker Frode Norheim har studert utskillelsen av signalproteiner fra skjelettmuskel som følge av fysisk aktivitet. Han har identifisert en rekke nye muskelproteiner som kan kommunisere med andre vev i kroppen og dermed bidra til å forklare hvordan fysisk aktivitet kan beskytte mot kroniske sykdommer.

Fysisk aktivitet beskytter mot en lang rekke kroniske sykdommer som diabetes og tykktarmskreft. Den positive effekten av fysisk aktivitet er delvis forårsaket av økt energibruk, redusert fettakkumulering og mindre betennelse i kroppen. Dessuten tyder nyere forskning på at signalproteiner som skilles ut av musklene kan beskytte andre vev mot sykdommer.

I sin avhandling Secretory proteins from skeletal muscle and relation to physical activity har Norheim og hans medarbeidere vist at muskelceller kan skille ut over hundre signalproteiner. De har spesielt fokusert på hormonene irisin, IL-7 og ANGPTL4. Irisin er et muskelprotein som tidligere er vist å øke i blodet etter langvarig trening med påfølgende ”bruning” av hvitt fettvev og tap av vekt hos mus. Ved ”bruning” vil fettceller få evnen til å forbrenne næringsstoffer til varme uten at det skapes kjemisk energi. Norheim og medarbeidere viser at signalproteinet som er hevdet å føre til ”bruning” og økt forbrenning i fettvev, sannsynligvis ikke har noen effekt hos mennesker. De har også blant annet vist at IL-7 kan bidra med å regulere muskelveksten etter styrketrening, og beskriver hvordan musklene øker produksjonen av ANGPTL4 under en treningsøkt.

Musklenes evne til å skille ut signalproteiner under fysisk aktivitet gir mulighet til å studere hvordan musklene kommuniserer med andre vev. Studiet av signalproteiner fra muskel er et forskningsfelt som kan bidra til å utvikle nye anbefalinger og behandlingsmetoder for forebygging og behandling av kroniske sykdommer som f. eks. fedme og diabetes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 29. nov. 2013 12:43 - Sist endret 29. nov. 2013 12:43