Disputas: Inger Olaug Ottestad - Ernæringsvitenskap

Cand.scient Inger Olaug Ottestad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor): Does intake of oxidized fish oil affect cardiovascular risk markers and plasma lipids in healthy subjects?.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Inga Thorsdottir, Unit for Nutrition Research, Faculty of Food Science and Nutrition, School of Health Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland

2. opponent: Overlege Tor Ole Klemsdal, Avdeling for endokronologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus, Oslo, Norge

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Cathrine Staff, Obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Stine Marie Ulven, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Helseeffekter av harsk fiskeolje.

Klinisk ernæringsfysiolog Inger Ottestad har i sitt doktorgradsarbeid studert helseeffekter av inntak av harsk fiskeolje i friske personer. Ottestad og medarbeidere finner at det ikke er forskjell i ulike helsemarkører etter inntak av harsk fiskeolje og fersk fiskeolje. Resultatet er hentet fra en studie gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009, hvor ca. 50 friske personer i alderen 18-50 år deltok. Deltagerne ble tilfeldig fordelt i tre grupper hvor de fikk kapsler med til sammen 8 gram av enten harsk fiskeolje, fersk fiskeolje eller solsikkeolje hver dag, over en periode på syv uker. I avhandlingen “ Does intake of oxidized fish oil affect cardiovascular risk markers and plasma lipids in healthy humans?” viser Ottestad og medarbeidere at inntak av harsk og fersk fiskeolje fører til samme nivå av omega-3 i blodet, og de finner ingen forskjell i markører assosiert med hjerte- og karsykdom. Videre viser de at såkalte «lipidomics»-analyser (samtidige analyser på et stort antall fettstoffer i blod) ikke avslører forskjeller, som forskerne mener er av betydning, mellom inntak av harsk og fersk fiskeolje. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har i en rapport (2010) uttrykt bekymring for et jevnlig inntak av harske fiskeoljer, og EFSA har etterlyst studier som undersøker helseeffekter av disse i mennesker. Dette er trolig den første studien med harske fiskeoljer utført i mennesker, men resultatet av én enkelt kortvarig studie bør tolkes med forsiktighet. Hvorvidt resultatet lar seg reprodusere eller overføre til personer med økt risiko for/etablert sykdom, eller er gjeldende for andre markører og for andre harske fiskeoljer er ikke kjent. Det er behov for flere og større studier før man kan konkludere hvorvidt et jevnlig inntak av harsk fiskeolje påvirker helsen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 23. jan. 2013 15:10 - Sist endret 4. feb. 2013 12:21