Disputas: Trine Marita Reine - Glykobiologi

M.Sc. Trine Marita Reine ved Instituttet for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Proteoglycans in primary human endothelial cells and in the mouse kidney.

Prøveforelesning

Se prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

1. opponent: Associate Professor Achilleas Theocharis, Section of Organic Chemistry, Biochemistry and Natural Products, Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Patras, Greece

2. opponent: Postdoktor Johanna Hol, Institutt for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo, Norge

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Anders Hartmann, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Tore Henriksen, Obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Veileder

Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo

Sammendrag

Senkomplikasjoner ved diabetes som følge av sukkermodifiserte molekyler

I sin doktoravhandling har M.Sc. Trine M. Reine og medarbeidere funnet at sukkermodifiserte molekylers struktur påvirkes ved diabetes og kan bidra til sykdom. Forekomsten av diabetes er økende over hele verden. Sykdommen fører både til redusert livskvalitet og livslengde for de rammede, samt økte helseutgifter for samfunnet. Diabetes kjennetegnes av høyt blodsukker og en kronisk mild betennelsestilstand i kroppen. Dette vil påvirke blodårene negativt, og da spesielt endotelcellelaget som kler innsiden av disse. Over tid resulterer dette i diabetiske senkomplikasjoner, som økt risiko for blant annet nyresykdom, synstap, hjerteinfarkt og hjerneslag. Proteoglykaner (PG’er) er sukkermodifiserte molekyler; proteiner med lange sukkerkjeder bundet til seg. Sukkerkjedenes evne til å binde til andre molekyler gir PG’ene flere viktige funksjoner i åreveggen. I denne studien har vi vist at både mengden av PG’er og strukturen til sukkerkjedene de bærer endres som følge av diabetes. Dette gir endrede bindingsegenskaper, hvilket kan bidra til utviklingen av senkomplikasjonene. Studien viste videre at serglycin er et spesielt viktig PG i endotelceller, og at denne kan ha en viktig rolle ved lagring og utskillelse av betennelsesfremmende stoffer. Sukkerkjedestruktur settes også i sammenheng med nyrefunksjon, og i nyrer fra diabetiske mus fant vi overraskende strukturendringer i en mindre studert underklasse av sukkerkjedene, kondroitinsulfat, mens sukkerkjeder av den mer studerte heparansulfat-typen ikke var påvirket. Denne forskningen understreker PG’enes rolle i en rekke viktige prosesser i kroppen, og videre forskning på dette feltet er av stor betydning for vår forståelse av diabetes og utviklingen av komplikasjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland
 

Publisert 22. feb. 2013 15:05 - Sist endret 22. feb. 2013 15:07