Disputas: Anne Rieder - Matkjemi og immunologi

M.sc. Anne Rieder ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Dietary immune-modulation - carbohydrate specific effects of cereal and yeast β-glucans

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Dr. Jurriaan Mes, Food and Biobased Research, Wageningen, Nederland
  • 2. opponent: Professor Gudmund Skjåk-Bræk, Institutt for bioteknologi, NTNU,
    Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
     

Leder av disputas

Professor Asim K. Duttaroy, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

  • Professor Svein Olav Kolset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo  

Medveiledere

  • Forsker Svein H. Knutsen, NOFIMA
  • Forsker Stine Grimmer, NOFIMA 

Sammendrag

Beta-glukaner fra korn er kjent for sin gunstige effekt på kolesterolnivået i blod. Nå har stipendiat Anne Rieder undersøkt evnen av denne og lignende typer fiber til å påvirke immunforsvaret. Beta-glukaner finnes ikke bare i celleveggene til korn som bygg og havre, men også i sopp og gjær. Avhengig av hvor de kommer fra vil strukturen av disse makromolekylene variere og det forventes derfor også variasjoner i den biologiske effekten. Den potensielle immunmodulerende virkningen av β-glukaner i maten, enten de er naturlig tilstede eller brukt som tilsetningsstoff, er en aktuell problemstilling. I avhandlingen «Dietary immune-modulation – carbohydrate specific effect of cereal and yeast β-glucans» har Anne Rieder vist at partikulære β-glukaner fra gjær ga en økt immunrespons, mens løselige β-glukaner fra korn ga ingen effekt. Dette ble målt som økt cytokinsekresjon fra tarmepitelceller i forskjellige modellsystemer. Slike in vitro studier som brukes til å studere immunologiske mekanismer er ofte følsomme overfor kontaminasjon av prøvene. Dette kan føre til falske positive resultater. Det er derfor utviklet en ny metode, basert på enzymatisk kutting av kjedelengdene, for å undersøke om en målt effekt er relatert til selve β-glukankjeden. Metoden er generisk og kan være svært nyttig for all forskning på immunmodulerende egenskaper av komponenter i mat eller kosttilskudd.
 

Systemer for å måle opptak av de ulike typer β-glukan er viktig for å kunne studere mulige virkemekanismer av β-glukaner i kosten. Anne Rieder har utviklet en spesiell metode for kvantifisering av små mengder β-glukan fra korn i cellekultur. Studier ved bruk av celle modeller viste ikke tegn til opptak av β-glukaner fra korn. Beta-glukaner fra korn kan muligens utøve sin effekt på andre måter ettersom det ble funnet at de kan aktivere komplementsystemet som er en sentral del av immunforsvaret.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nofima, Ås og Universitetet i Oslo og er støttet av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 26. mars 2013 14:56 - Sist endret 5. apr. 2013 13:21