Disputas: Vinita Rangroo Thrane og Alexander Stanley Thrane - Advanced optical imaging and neurophysiology

Cand.med. Vinita Rangroo Thrane og cand.med. Alexander Stanley Thrane ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Two-photon imaging of glial ion and water homeostasis in health and disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Martin Lauritzen, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark

2. opponent: Professor Hjalmar Brismar, Department of Woman and Child Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Ragnhild Elisabeth Paulsen, Farmasøytisk Institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Svein Ivar Walaas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Hovedveileder

Erlend Nagelhus, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Sammendrag

Legeparet Alexander S. Thrane og Vinita Rangroo Thrane har i sin avhandling «Two-photon imaging of glial ion and water homeostasis in health and disease» undersøkt betydningen av gliaceller for hjernens vann- og saltbalanse. Dette er det første doktorgradsarbeidet i Norge der to-foton mikroskopi blir anvendt. Mikroskopisk undersøkelse av levende celler i intakt vev («in vivo»), slik som hjernen, var lenge umulig på grunn av vevsskaden forårsaket av konvensjonelle lasere. To-foton mikroskopi har løst dette problemet ved å bruke raskt pulserende (femtosekund) lasere som leverer ultra-korte pakker med lyspartikler i fokuspunktet. Doktorgradsarbeidet demonstrerer at gliaceller har hovedansvaret for transport av vann, kalium, natrium, ammoniakk og til en viss grad oksygen i hjernen. Forskningen viser også at en svikt i slike transportfunksjoner forekommer ved vanlige nevrologiske lidelser slik som hjerneødem, migrene, krampeanfall og koma. Gliaceller utgjør nitti prosent av alle hjerneceller, men på grunn av metodebegrensinger har de så langt tiltrukket lite forskningsfokus. Doktorarbeidet illustrerer derfor både de brede applikasjonsmulighetene for to-foton mikroskopi og viser at videre «glia-forskning» kan avdekke en helt ny kategori av farmakologiske mål i behandlingen av sykdommer i hjerne, ryggmarg og retina.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 28. mai 2013 13:13 - Sist endret 4. juni 2013 10:36