Disputas: Christian Bindesbøll - Molekylær ernæringsbiologi

M.Sc. Christian Bindesbøll ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Nutritional Regulation of Nuclear Receptors – LXRs and PPARs.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Barbara Demeneix, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, Frankrike
  2. opponent: Professor Eckardt Treuter, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Guttorm Haraldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kristin Reimers Kardel, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Hilde Irene Nebb, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ernæringsfysiolog Christian Bindesbøll har i sin doktorgrad undersøkt hvordan næringsstoffer i kosten aktiverer en type proteiner som regulerer fettsyntese og fettlagring i muskel og lever. Akkumulering av fett i disse organene er assosiert med type 2 diabetes og kardiovaskulære sykdommer.

Næringsstoffer i kosten som sukker og fettsyrer kan påvirke aktiviteten til proteiner i cellene våre. En gruppe slike proteiner, såkalte kjernereseptorer, kobler tilgjengelighet og omsetting av næringsstoffer ved å koordinere genuttrykk og nydannelse av ulike genprodukter (proteiner) som er viktig i metabolsk kontroll. Kjernereseptorene, lever X reseptorer (LXR) og peroksisom proliferator-aktiverte reseptorer (PPAR), regulerer gener involvert i både sukker og fett metabolismen ved å; 1) binde til næringsstoffer 2) bli kjemisk modifisert av næringsstoffers metabolitter og/eller 3) rekruttere andre proteiner. Dette komplekse samspillet er viktig for cellens normale fysiologi.

I avhandlingen «Nutritional regulation of nuclear receptors - LXRs and PPARs» har Bindesbøll og medarbeidere vist at bestemte fettsyrer aktiverer PPAR-delta i muskel og at dette igjen øker uttrykket av perilipin 5, ett av flere proteiner som stabiliserer fettdråpedannelse inne i cellene våre. I muskelceller kan lagring av fett i fettdråper være viktig for å hindre opphoping av skadelige nedbrytningsprodukter fra fett. Disse nedbrytningsproduktene er assosiert med utviklingen av insulin resistens. Bindesbøll og medarbeidere viser også hvordan sukker og andre næringsstoffer påvirker LXR til å regulere enzymer som danner fettsyrer i leverceller. Resultatene i avhandlingen har bidratt til en økt forståelse av hvordan PPAR og LXR regulerer fett-metabolismen i respons på næringstilførsel i muskel og lever. Dette er kunnskap som på sikt kan bidra til utvikling av nye medisiner for behandling av sykdommer assosiert med feilregulert fettmetabolisme i disse organene, som type 2 diabetes og kardiovaskulære sykdommer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 23. mai 2014 12:28