Disputas: Virginie Follin-Arbelet - Cell biology

M.Sc. Virginie Follin-Arbelet ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cyclic AMP signaling in multiple myeloma.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Research Director Martine Amiot, Centre de Recherche en Cancérologie Nantes-Angers, Frankrike
  2. opponent: Professor Gunnar Mellgren, Institutt for klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kristin Austlid Tasken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Svein Olav Kolset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Syklisk adenosin monofosfat (cAMP) dreper beinmargskreftceller

Stipendiat Virginie Follin-Arbelet har demonstrert at forbindelser som øker nivået av cAMP, som for eksempel forskolin fra den indiske planten Coleus forskohlii, kan ha en mulig rolle i behandling av den dødelige formen for beimargskreft, myelomatose.

Myelomatose er kreft utgått fra en type hvite blodceller kalt plasmaceller, der plasmacellene (myelomcellene) sprer seg ukontrollert i beinmargen og forårsaker beinmargssvikt, nyresvikt og immunsvikt. Sykdommen kan ikke kureres, og pasientene lider av behandlingsinduserte bivirkninger. Det er derfor et stort behov for nye behandlingsstrategier som kan forbedre overlevelsen og redusere bivirkningene for pasienter med myelomatose.

Syklisk adenosin monofosfat (cAMP) er et signalstoff i cellen som regulerer viktige prosesser som celledeling, cellemodning og celledød. I sin avhandling, «cyclic AMP signaling in multiple myeloma», har Virginie Follin-Arbelet og hennes medarbeidere vist at økning i intracellulært nivå av cAMP dreper myelomcellene in vitro, og at forskolin også begrenser veksten av myelomer i en musemodell in vivo. De har klarlagt en del av de sentrale mekanismene involvert i den cAMP-medierte drepingen av myelomcellene, og de har også vist at forskolin forsterker effekten av en del medikamenter som allerede benyttes i behandling av myelomatose.

Denne studien indikerer at forbindelser som øker det intracellulære nivået av cAMP kan ha en mulig rolle i behandling av myelomatose.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 16. jan. 2014 11:23