Disputas: Linda Holtung - Mat og helse

M.Sc. Linda Holtung ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Berry press-residue - a valuable source of polyphenols with potential health effects.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forsker Iris Erlund, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland
  2. opponent: Førsteamanuensis Siv Fagertun Remberg, Institutt for plantevitenskap, NMBU, Ås
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Forsker Trine Ranheim, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Asim K. Duttaroy, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kun 43 % av polyfenolene, også kjent som antioksidanter, som opprinnelig er i solbær ender opp i juicen vi skal drikke. Resten av polyfenolene blir ligger igjen i pressresten etter juiceproduksjonen.

I dette prosjektet har vi i samarbeid med TINE SA, Findus og Fellesjuice laget en ”Optijuice” som består av den kommersielt tilgjengelige juicen «MANA Blå» beriket med naturlige antioksidanter fra solbærpressrest.

I den første delen av prosjektet ble ekstraksjon av polyfenoler fra solbær- og blåbærpressrest optimalisert med hensyn til konsentrasjon og biologisk aktivitet. Resultatet her ble at ekstraksjon ved høy temperatur (80-100 °C) og kort ekstraksjonstid (4-15 min) ga høyest konsentrasjon av polyfenoler i ekstraktene og høyest biologisk aktivitet.

Deretter ble mengde konsentrat av solbærpressrestekstrakt (BPEC) tilsatt MANA Blå optimalisert med hensyn til smak og effekt på veksten av tarmkreftceller og aktiviteten til enzymer involvert i diabetes og blodtrykk in vitro.  Basert på resultatene ble 15 % BPEC i MANA Blå den nye Optijuice.

Tilslutt i studiet ble MANA og Optijuice testet i en 12 ukers placebokontrollert intervensjonsstudie hvor 130 deltagere med lett forhøyet blodtrykk fullførte studien. I denne studien viste polyfenolrikjuice seg å ha positiv effekt på blodtrykk. Gruppen som drakk Optijuice hadde også en reduksjon i DNA oksidasjonsødeleggelser i løpet av studien. Oksidasjonsødeleggelser i DNA er en markør for oksidativt stress, og oksidativt stress er igjen assosiert med blant annet kreft og hjerte- og karsykdommer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 14. aug. 2014 08:13 - Sist endret 14. aug. 2014 10:18