Disputas: Rune Bruhn Jakobsen - Ortopedi og stamcellebiologi

Cand.med. Rune Bruhn Jakobsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mesenchymal Stem Cells in Cartilage Repair. Studies of Chondrogenesis In Vitro and In Vivo.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Sally Roberts, Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Shropshire, UK

2. opponent: Associate Professor Lise Charlotte Berg, Københavns Universitet, Danmark

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jan Erik Madsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Gunnar Nicolaysen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Jan E. Brinchmann, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege Rune B. Jakobsen har funnet at stamceller kan bli viktige i fremtidig behandling av bruskskader. Bruskskader oppstår ofte ved idrettsskader. De kan gi store plager og lede til en utvikling av slitasjegikt.

I sin avhandling har Rune B. Jakobsen og kolleger studert stamceller fra benmarg og fettvev for å se om de kan erstatte bruskcellene som brukes i behandlingen i dag. Bruskceller dyrkes fra en liten bit av pasientens egen brusk. Dette krever et inngrep for å hente bruskbiten og senere et nytt inngrep for å sette inn bruskcellene. I doktorgradsarbeidet er prosessen for hvordan stamceller spesialiseres til bruskceller studert i laboratoriet og i dyreforsøk på kaniner.

Eksperimentene viste at stamceller fra benmarg lettere spesialiseres til bruskceller enn stamceller fra fettvev, med mye høyere nivåer av molekyler som er spesifikke for brusk. Stamceller i en tredimensjonell bærer laget av hyaluronsyre, som er en viktig del av normal leddbrusk, ble satt inn i en bruskskade hos en kanin, men førte ikke til bedre fylling av skaden. Man fant likevel en trend mot bedre kvalitet på reparasjonsvevet. MikroRNA er små molekyler som regulerer geners aktivitet. I en annen studie studerte man mikroRNA i stamceller som spesialiseres til bruskceller og sammenlignet med utviklingen i bruskceller. Spesielt undersøkte man rollen til mikroRNA-140, og fant at den har stor betydning for spesialiseringen og at den hemmer et molekyl, RALA, som ikke tidligere har vært knyttet til brusk.

I den siste studien ble et stort antall kombinasjoner av vekstfaktorer som brukes til å spesialisere stamceller til bruskceller undersøkt i samarbeid med kolleger ved Harvard Stem Cell Institute. Man fant at de eksisterende blandinger ikke er optimale, men at metoden som ble brukt til å studere dette kan utvides til større screeningstudier for å identifisere nye og bedre blandinger.

Doktorsgradsarbeidet utgjør en verdifull brikke i det store puslespillet det er å forstå stamceller og bruskbiologi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 30. mai 2014 13:04 - Sist endret 30. mai 2014 13:18