Disputas: Peng Lei - Heart Physiology

M.Sc. Peng Lei ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cardiac liver X receptor - novel players in heart ischemia and metabolism.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Jan Borén, Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research, Göteborg, Sverige

2. opponent: Førsteamanuensis Stine M. Ulven, Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjetil Retterstøl, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Monica Hauger Carlsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Fred Haugen, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Sammendrag

Formålet med arbeidet har vært å få ny kunnskap om ischemi/reperfusjon (I/R) i hjertet og ny potensiell behandling. Fremgangsmåten har vært å studere betydningen av: 1) liver X receptor (LXR) for beskyttelse av hjertet mot akutt I/R skade i mus; 2) subtypene LXRα og LXRβ for hjertets fettsyre- og glukosemetabolisme; og 3) samspillet mellom estrogen receptor (ER) og LXR i hjertet.  Resultatene viser at LXR genet er uttrykt basalt i hjertet, og at dette øker ved myokardinfarkt/hjerteinfarkt. Aktivering av LXR med den syntetiske agonisten GW3965 var assosiert med akkumulering av intracellulære lipiddråper og beskyttelse mot I/R skade. Agonisten beskyttet også dyrkede primærkardiomyocytter mot hypoksi-reoksygeneringsskader og apoptotisk celledød. Vi observerte fenotypiske forskjeller i hjertefunksjon mellom LXRα og LXRβ knock-out-mus. Hjerter med inaktivert LXRα-gen ble perfusert ex vivo og viste særegne endringer i fettsyreoksidasjonsraten. Når knock-out-hjerter ble utsatt for I/R, gav dette kjønnsavhengige responser. Kardiomyocyttcellelinjen HL-1 ble inkubert med ER liganden 17s-estradiol (E2), noe som reduserte mRNA uttrykket av LXRα genet og ulike LXR-målgener. Forsøk med chromatin immunoprecipitation (ChIP) og luciferase reportere antyder at ER binder LXRα promoteren funksjonelt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 30. mai 2014 12:37 - Sist endret 30. mai 2014 13:09