Disputas: Eivind Gard Lund - Bioinformatikk

M.Sc. Eivind Gard Lund ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lamin A-chromatin interactions characterized using high-throughput methods.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Roland Foisner, Medical University Vienna, Vienna, Østerrike
  2. opponent: Professor Finn Drabløs, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Bettina Kulle Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arne Klungland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Informatiker og forsker Eivind Lund har undersøkt hvilke gener som er i kontakt med laminer, et protein i kjernemembranen, i fett-stamceller og senere i ferdig spesialiserte fettceller.

Hvordan og hvorfor noen gener blir festet til kjernemembranen og dermed inaktivert er en viktig puslespillbrikke i arbeidet med å forstå hvordan forskjellige celletyper i kroppen bruker spesifikke deler av den samme felles DNA-koden. Genetiske sykdommer som berører denne funksjonen har et særdeles vidt spekter av symptomer (blant annet muskeltap, fettmangel og problemer med det perifere nervesystemet), men kanskje aller mest kjent er progeria-syndromet hvor kroppen eldes åtte ganger raskere enn normalt.

I sin avhandling ”Lamin A chromatin interactions characterized using high-throughput methods” har Eivind Lund og hans biologi-medarbeidere i tillegg utviklet ny metodikk og algoritmer for analyse av data fra DNA-sekvensering. DNA-sekvensering er et viktig verktøy for å undersøke hvilke deler av DNA-koden som er i kontakt med et protein av interesse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 20. okt. 2014 12:47 - Sist endret 20. okt. 2014 12:55