Disputas: Alf Håkon Lystad - Molekylærbiologi

M.Sc. Alf Håkon Lystad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mehanisms of ALFY in selective autophagy.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Zvulun Elazar, Weizman Institute of Science, Rehovot, Israel
  2. opponent: Forsker Jørgen Wesche, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

M.Sc. Alf Håkon Lystad har funnet mekanismer for hvordan proteinet ALFY fremmer degradering av farlige sammenklumpede proteiner i cellen. Slike proteinklumper er særlig fremtredende i sykdommer som Alzheimer, Parkinsons og Huntingtons disease.

I sin avhandling har Alf Håkon Lystad og kolleger studert hvordan proteinet ALFY klarer å utnytte en prosess kalt autofagi for å fjerne slike farlige proteinklumper. Autofagi er hentet fra gresk og betyr selvspising. Forenklet går denne prosessen ut på at cellen bryter ned sitt eget avfall og bruker restene som nytt byggemateriale. En membran lukker seg rundt søppelet i cellen og danner en enhet som fraktes til cellens avfallsstasjon hvor det brytes ned.

Eksperimentene viste at proteinet ALFY er nødvendig for at autofagimembranen skal finne proteinklumpene. Fjerner man ALFY vil dermed ikke de sammenklumpede proteinene bli fjernet ved autofagi, noe som igjen kan forårsake sykdom.

Lystad og medarbeidere har også funnet at ALFY trafikkerer inn og ut av cellekjernen og har gjort spennende funn som tyder på at trafikkeringen av ALFY reguleres av en av de viktigste regulatorene av autofagi og energi homeostase, nemlig protein kinasen AMPK. Eksperimentene viser at hvis man hindrer trafikkeringen til ALFY vil den ikke rekrutteres til de farlige proteinklumpene og vil dermed ikke være i stand til å utføre sin funksjon i deres nedbrytning.

Doktorgradsarbeidet utgjør en verdifull brikke i å finne tilnærminger for å behandle en rekke sykdommer hvor nettopp slike farlige proteinklumper bidrar til sykdomsbildet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 15. aug. 2014 08:52 - Sist endret 15. aug. 2014 13:49