Disputas: Sissel Jennifer Moltu - Nyfødt ernæring

Cand.med. Sissel Jennifer Moltu ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Enhanced nutrient supply to very-low birth-weight infants – Implications for early growth, electrolyte balance and urine metabolite profiles.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Berthold Koletzko, Klinikum der Universität München, Tyskland

2. opponent: Associate Clinical Lecturer Nicholas Embleton, Newcastle Neonatal Service, UK

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kåre I. Birkeland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Per Ole Iversen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Svært for tidlig fødte barn som får økt tilførsel av viktige næringsstoffer vokser bedre i vekt og hodeomkrets under sykehusoppholdet i forhold til for tidlig fødte barn som får standard ernæringsbehandling. Samtidig krever dette nøye oppfølgning av saltbalansen til barna.

Dette kommer frem i avhandlingen Enhanced nutrient supply to very-low-birth-weight infants – Implications for early growth, electrolyte balance and urine metabolite profiles som barnelege og forsker Sissel J. Moltu har levert til Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo. Bakgrunnen for studien er at svært for tidlig fødte barn oftere har dårlig vekst og kognitiv utvikling sammenliknet med fullbårne barn. Studier har vist at dette delvis skyldes suboptimal ernæring i nyfødtperioden.

Moltu og medarbeidere har studert betydningen av økt tilførsel av energi, protein, vitamin A og fettsyrene dokosaheksaensyre og arakidonsyre for vekst og sykdomsutvikling hos 50 barn med fødselsvekt mindre enn 1500 g. Særlig interessant var det at hodeomkretsen viste tydelig bedre tilvekst. Overraskende viste en planlagt interim analyse økt forekomst av infeksjoner i gruppen som fikk økt næringstilførsel i forhold til kontroll gruppen. Forskerne fant også at høy tilførsel av næringsstoffer påvirker konsentrasjonen av salter i blodet, spesielt kalium, fosfat og kalsium. Selv om forekomsten av død og andre sykdommer  var lik mellom gruppene, valgte forskerne å stoppe videre inklusjon av deltakere. Moltu drøfter muligheten for en sammenheng mellom forstyrrelser i saltbalansen og økt forekomst av infeksjoner. Forskerne trekker paralleller til ”refeeding-syndrome,” en tilstand som oppstår hos underernærte voksne som raskt tilføres næring, men som tidligere ikke har vært beskrevet hos premature barn.

Hovedfunnene i avhandlingen er viktige og viser at det er mulig å oppnå bedret vekst hos svært premature barn. Samtidig understrekes behovet for økt tilførsel av saltene kalium og fosfat.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 6. juni 2014 10:36 - Sist endret 6. juni 2014 10:37