Disputas: Ana Lobato Pascual - Immunologi

M.Sc. Ana Lobato Pascual ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Molecular characterisation of activating receptors in the rat APLEC gene complex.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Gordon Brown, University of Aberdeen, Aberdeen, UK
  2. opponent: Professor Régis Josien, Université de Nantes, Nantes, Frankrike
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Benedicte A. Lie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ludvig Magne Sollid, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Michael Rory Daws, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

På overflaten av alle kroppens celler finnes det små molekylære strukturer som vi kaller reseptorer. På immunceller kan disse reseptorene bidra til blant annet gjenkjennelse av mikroorganismer. Biolog Ana Lobato har studert en gruppe av disse reseptorer, inkludert en som kan gjenkjenne bakterien som forårsaker tuberkulose. Hun har vist at denne reseptoren danner et kompleks med en annen reseptor, noe som er nødvendig for at de fungerer optimalt.

Det medfødte immunforsvaret er kroppens første forsvarsstrategi mot mikroorganismer. Celler i det medfødte immunforsvar har en type spesielle reseptorer på overflaten som kan se forskjell mellom egne og fremmede strukturer. Disse reseptorene kalles Pattern Recognition Receptors (PRRs).

Ved hjelp av PRRs kan celler detektere endringer i egne molekyler og molekylære mønstre i patogener. Noen eksempler er beta-glukaner fra sopp, genomisk materiell fra virus, og endringer i karbohydrater på kreftcellenes overflate. Det finnes forskjellige klasser PRRs hvor C-type lektiner er en av dem. C-type lektiner kan detektere hovedsakelig karbohydrater. For mange av disse reseptorene er det ukjent hvilke molekyler som gjenkjennes og hvordan de bidrar til immunforsvarets respons.

Ana Lobato har i sitt doktorgrads prosjekt studert C-type lektiner kodet av APLEC gen klynge i rotte. Disse lektin reseptorer er dårlig karakterisert i menneske og forskningsdyr. Mincle er en av disse C-type lektiner som nylig har blitt identifisert som en reseptor som gjenkjenner molekyler på overflate av Mycobacterium tuberculosis.

I sin avhandling viser Ana Lobato og hennes medarbeidere at to av disse reseptorene, MCL og Mincle, er knyttet sammen i et kompleks. Dette komplekset er mer effektiv når det gjelder gjenkjenning og internalisering av partikler, enn det disse reseptorene kan utføre alene. I tillegg, beskriver Ana Lobato cellepopulasjoner og organer i rotte hvor de aktiverende reseptorer MCL, Mincle og DCAR er utrykket.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 24. jan. 2014 13:42 - Sist endret 24. jan. 2014 13:51