Disputas: Torunn Holm Totland - Ernæring

M.Sc. Torunn Holm Totland ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Home environmental influences on adolescents' energy balance related behaviours. The HEIA cohort study

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Research Associate Natalie Pearson, Loughborough University, Leicestershire, UK

2. opponent: Professor Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Petter Laake, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Haakon Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lene Frost Andersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ernæringsforsker Torunn Holm Totland har funnet at foreldre er viktige som tilbydere, rollemodeller og grensesettere for vektrelatert adferd hos ungdom.

Vektutvikling hos barn og unge har innvirkning på vekt og helse i deres voksne liv. Et usunt kosthold og inaktivitet er hovedårsakene til overvekt blant barn og ungdom. Det er derfor viktig å etablere gode kostholds- og aktivitetsvaner i tidlig alder, for å kunne forebygge dårlige helsevaner som voksne. Hjemmet er en av de viktigste arenaene for å tilrettelegge en sunn vektutvikling blant barn og unge.

I avhandlingen Home environmental influences on adolescents’ energy balance related behaviours undersøkte Totland og hennes medarbeidere om ungdoms spisevaner etableres i alderen 11-13 år, og hvilken innflytelse hjemmet har på ungdoms kosthold og stillesittende adferd.

Resultatene viste at vaner for inntak av frukt, grønnsaker, snacks, brus og saft allerede var etablert i 11 års alder. Det er derfor viktig å starte enda tidligere med å danne varige sunne spisevaner. Inntaket av brus økte i alderen 11-13 år, og var høyest blant ungdom som hadde foreldre med kortere utdannelse. I hjem der ungdom opplevde at de ikke kunne forsyne seg med brus når de ville, var derimot både inntaket lavere og den sosiale forskjellen mindre.

Ungdom bruker mye stillesittende tid på skjermaktiviteter. Totland og medarbeidere fant at jo mer tid foreldre brukte på TV titting, jo mer tid brukte ungdom på slik adferd. Videre ble foreldres grensesetting av TV titting fra 11 års alder funnet å redusere TV titting i 13 års alder.

Denne avhandlingen viser at ved å fokusere på foreldrenes rolle som tilbydere, rollemodeller og grensesettere i hjemmet, kan ungdom oppnå et godt utgangspunkt for sunnere helsevaner i fremtiden.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 13. mai 2014 14:21