Disputas: Kine-Susann Noren Dervola - Nevrovitenskap

M.Sc. Kine-Susann Noren Dervola ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A study of possible environmental modulators of the neostriatal dopaminergic synapses, with focus on dietary fat and polychlorinated biphenyl 153.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Jan Haavik, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
  2. opponent: Forsker Jannike Mørch Andersen, Nasjonalt folkehelseinstitutt
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vidar Gundersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Carine Østvold, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Sven Ivar Walaas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Miljøpåvirkning på hjernens dopaminsystem

Endringer i kognitive evner, eksemplifisert av ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) er ofte utviklingsbaserte endringer i hjernefunksjon, der mulige grunnleggende biologiske årsaker bare delvis er forstått. Spesielt er et samspill mellom miljøpåvirkning i form av ulike kosttilskudd og miljøgifter og arvelige forhold konsentrert om synapser som bruker nevrotransmitteren dopamin viktig. I denne studien ble dopaminerge synapser studert i varierende fettsyredietter og sammenlignet med effekter av polyklorinert bifenyl 153 (PCB 153), en industriell miljøgift som tidligere har blitt foreslått å fremkalle kognitive problemer. Forskerne anvendte både vanlige forsøksdyr og «spontant hypertensive rotter» (SHR), en velkjent ADHD dyremodell. Analyser ble gjort av atferd og sammenlignet med nevrokjemiske dopamin-relaterte mekanismer i en hjernedel (neostriatum) som er kjent for å regulere motoriske og kognitive funksjoner via belønningsmekanismer. En endring av fettinnholdet i kosten fra 20% til 40% førte til at nivået av total dopamin ble kraftig redusert, mens effektiviteten av transmitter-dopamin økte sammen med endret nivå av enkelte transportproteiner. Flerumettete omega-3 fettsyrer ga større effekter enn kosttilskudd som var rike på 1-umettede- og mettede fettsyrer. I motsetning til dette ga PCB 153 tilførsel et uendret nivå av total dopamin, men en kraftig økning av ekstracellulært dopamin sammen med hemning av dopamin transportmekanismer. I tillegg ble dopamin D5-reseptornivåer redusert. Noen av effektene var kjønns- og genotypiske spesifikke. Denne studien viser derfor at ulike typer fettsyreinnhold eller PCB-153 kan påvirke dopaminsystemer hos både kontroll og ADHD-rotter, og at endringer i kosten kan være en mulig mekanisme som kan anvendes for å påvirke dopaminsystemer innblandet i nevropsykiatiske tilstander som ADHD.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 21. apr. 2015 15:44 - Sist endret 24. apr. 2015 08:06