Disputas: Ramakrishna Prabhu Gopalakrishnan - Immunologi

B.Sc.(Hons) Ramakrishna Prabhu Gopalakrishnan ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Adapter Molecule TSAd as an Immune Modulator.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Edvard Smith, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
  • 2. opponent: professor Kjetil Tasken, Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis June Myklebust, Senter for kreftbiomedisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Tore Jahnsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Anne Spurkland, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Immunsystemet består av forskjellige celletyper. En av subtypene er T-celler, som spiller en viktig rolle i å beskytte oss mot infeksjoner og kreft. Alle celler, inkludert T-celler, har et avansert internt signalmaskineri. Når T-celler gjenkjenner et patogen gjennom sine reseptorer (TCR), blir den interne signalmaskinen aktivert. Denne aktiveringsprosessen er nødvendig for at T-cellene skal dele seg og fjerne patogenet. Det første molekylet som reagerer er enzymet Lck. Lck er avgjørende for at T-cellen skal bli aktivert. I fravær av Lck, kan T-celler ikke forsvare oss mot patogener. I denne avhandlingen har vi vist at Lck kan bli forbigående endret, noe som resulterer i endringer i T-cellens indre signaleringsmaskineri. Enyzmet Itk, i nærvær av adapteren TSAd, fosforylerer den delen av Lck som er ansvarlig for binding av enzymet til substratet, nemlig SH2-domenet. Dette kobler om Lck fra ett signalprogram til et annet signalprogram. De tre proteinene Lck, Itk og TSAd danner tilsammen et kompleks. Vi har kartlagt i detalj interaksjonen mellom disse proteinene, og har funnet at dette tri-molekylære komplekset er viktig for interaksjonen mellom T-celler og de immuncellene som viser fram patogenet til T-cellen. Resultatene fra denne avhandlingen kan i fremtiden danne grunnlag for utvikling av nye legemidler som griper inn i den interne kontrollen av T-celler. Dette kan ha nytte for pasienter med feilregulert T-celle respons, slik som autoimmune sykdommer eller kreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 9. okt. 2015 10:12 - Sist endret 9. okt. 2015 13:08