Disputas: Gry Hay - Ernæring

Cand.scient. Gry Hay ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Iron, folate and cobalamin status in infants and toddlers. A longitudinal study of Norwegian children 0-2 years.

Prøveforelesninger

Se prøveforelesning over selvvalgt emne

Se prøveforelesning over oppgitt emne

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Lindsay Allen, Nutrition Research Center, University of California, Davis, USA
  • 2. opponent: Professor Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Karen Jenum, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

 

Sammendrag

Jern-, folat- og vitamin B12-status hos spedbarn og småbarn

Cand. scient. i ernæring Gry Hay har undersøkt næringsstoffene jern, folat og vitamin B12 (kobalamin) i blodet og kosten til en gruppe friske, norske barn, 0-2 år. Disse næringsstoffene er nødvendige i passe store mengder for at barn skal vokse og utvikle seg normalt. Studien Iron, folate and cobalamin status in infants and toddlers bidrar til økt forståelse av hva som er normal status (nivåer i blodet) av jern, folat og vitamin B12 hos barn og hva som påvirker status de første to leveårene.

Jernstatus var i hovedsak god i denne gruppen av barn. Folatstatus var også god, særlig blant barn som ble fullammet (fikk kun morsmelk). Nivåene av vitamin B12 var lavere hos ammede barn enn hos barn som ikke fikk morsmelk. Når annen mat eller melk ble gitt i tillegg til morsmelk, ga det likevel ikke økning i vitamin B12-status. Resultatene tyder på at lave verdier av vitamin B12 hos ammede barn er et normalt funn. Det er mulig at komponenter i morsmelk gjør at vitaminet utnyttes mer effektivt hos ammede barn. Det er også mulig at de lavere verdiene hos ammede barn er hensiktsmessig for barnet. Nivåene av folat og vitamin B12 i blodet hos disse barna, født og ammet av velernærte norske mødre med variert kosthold og god B12-status, foreslås som referanseverdier (normalverdier). Hva som er optimal vitamin B12-status hos spedbarn, kan imidlertid kun fastslås gjennom kontrollerte studier av friske barn, der blodverdier knyttes til funksjonelle mål som mental og motorisk utvikling. Mors status av folat og vitamin B12 i svangerskapet påvirket status hos de ammede barna. Jerntilskudd i svangerskapet hadde positiv effekt, mens røyking hadde negativ effekt, på barnets jernlager ved fødsel. Jernlageret ved fødsel påvirket jernstatus i de første to leveårene. Ved to års alder ble folatstatus positivt påvirket av frukt, bær og kornprodukter i barnas kost, mens B12-status ble positivt påvirket av kumelk, leverpostei og B12-tilskudd.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 21. aug. 2015 14:20 - Sist endret 25. aug. 2015 14:00