Disputas: Lise Raven Lothe - Nevrofysiologi

M.Sc. Lise Raven Lothe ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Spontaneous and voluntary activity in motoneurons of paraspinal musculature in symptom free and patients with acute low back pain.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor S. Jayne Garland, The University of British Columbia, Vancouver, Canada
  2. opponent: Professor Rolf Harald Westgaard, NTNU, Trondheim, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ellen Jørum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Olav Røise, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Torsten Eken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Dårligere koordinasjon av ryggmusklene ved smerte

Kiropraktor og forsker Lise Raven Lothe har funnet at koordinasjonen av nervesignaler fra hjernen til muskler på hver side av ryggen er redusert hos ryggpasienter. Forskeren har også målt endring i nerveaktivitet til ryggmusklene etter manipulasjonsbehandling, som er en vanlig behandlingsmetode brukt av kiropraktorer og manuellterapeuter.

I avhandlingen «Spontaneous and voluntary activity in motoneurons of paraspinal musculature in symptom free and patients with acute low back pain» har Lothe og hennes medarbeidere ved Oslo universitetssykehus studert den elektriske aktiviteten i nerveceller som styrer de dype ryggmusklene. Forsøkene ble utført ved bruk av tynne, myke trådelektroder som ble implantert dypt i ryggmuskulaturen hos akutte ryggpasienter og hos friske frivillige. Hovedfokus var å kartlegge den naturlige, ubevisste aktiveringen av holdningsmuskler. Avhandlingen beskriver mønsteret i aktiviteten fra nervecellene som styrer muskelen og grad av påvirkning fra hjernen.

Mye tyder på at den viktigste mekanismen for å lage den normale spenningen i en muskel som gjør at vi kan holde oss oppreiste, er såkalt selvbærende aktivitet i nerveceller. Forskningsgruppen har også funnet at cellene bytter mellom å være aktive og å hvile slik at musklene ikke blir utslitte og samtidig får nok trening. Dette kan enkelt beskrives som en finjustert arbeidsdeling med innebygget «cruisekontroll».

Forskerne har videre funnet at musklene på begge sider av ryggen hos friske har stor grad av felles styring fra hjernen. Hos akutte ryggpasienter var den felles styringen vesentlig mindre. Denne endringen kan gi dårligere koordinasjon av ryggmuskler ved smerte.

Etter manipulasjonsbehandling kan Lothe viser også at strømmen av nervesignaler til ryggmuskelen blir jevnere etter manipulasjonsbehandling. Dette kan trolig bidra til å forklare noe av bedringen som oppleves etter kiropraktorbehandling. Avhandlingen diskuterer mulige underliggende mekanismer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 12. jan. 2015 10:31 - Sist endret 12. jan. 2015 10:34