Disputas: Astri Jeanette Meen - Glykobiologi

M.Sc. Astri Jeanette Meen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Proteoglycans in inflammation, atherosclerosis, diabetic nephropathy and during physical activity with emphasis on serglycin.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Gunilla Westergren-Thorsson, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  • 2. opponent: Professor Tor Gjøen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Lars Aabakken, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Førsteamanuensis Line Mariann Grønning-Wang, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Proteoglykaner er sentrale i mange prosesser. Det viser arbeidet til klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat Astri Jeanette Meen og medarbeidere, som har studert proteoglykaner ved diabetes, aterosklerose og trening.

Serglycin er et protein med lange sukkerkjeder. Molekyler med en slik oppbygning kalles proteoglykaner. Fortsatt vet man lite om serglycin, og det man vet er hovedsakelig knyttet til immunceller. Nå er serglycin også funnet i endotel- og muskelceller. Endotelcellene kler innsiden av blodårene og er viktige for kommunikasjonen mellom blodet og vevet. Meen fant i sitt arbeid at endotelcellene skiller ut mer serglycin til blodet ved betennelse. Serglycin var i tillegg involvert i sekresjonen av et betennelsesstoff.

Økt kolesterol og kroniske betennelse er viktige trekk ved åreforkalkning. Meens arbeid viser at serglycin muligens kan beskytte mot økt kolesterol. Dette ble vist hos mus som var blitt fôret med mye fett og kolesterol. Mus som manglet serglycin hadde økt kolesterol og endret regulering av noen betennelsesgener. Det er mulig at serglycin beskytter mot økt kolesterol ved å påvirke regulering av betennelsesprosesser.

Proteoglykaner har viktige strukturelle funksjoner, og både sykdom og trening kan påvirke vevsstrukturer. Meen og kollegaer fant at arbeidende muskler skilte ut mer proteoglykaner, og de identifiserte serglycin for første gang i muskelceller. Serglycin kan spille en rolle i muskel når muskelen tilpasser seg økt belastning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 29. sep. 2015 08:44 - Sist endret 29. sep. 2015 13:28