Disputas: Kjell Magne Russnes - Onkologi

Cand.med. Kjell Magne Russnes ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Antioxidants and oxidative stress in prostate cancer and head & neck cancer.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Alicja Wolk, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
  • 2. opponent: Professor Kristin Austlid Tasken, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Knut E.A. Lundin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Asim K. Duttaroy, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Rune Blomhoff, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Ulike effekter av antioksidanter fra tilskudd og kosthold.

Kreftlege og forsker Kjell Magne Russnes har undersøkt sammenhengen mellom inntak av antioksidanter i kost og kosttilskudd og utvikling av prostatakreft både blant 50 000 mannlige amerikanske helsearbeidere samt i en svensk befolkningsstudie med over 3000 menn. Årlig får ca. 5000 menn diagnosen prostatakreft i Norge. Modifiserbare risikofaktorer for prostatakreft er ufullstendig kartlagt og det er usikkert om inntak av antioksidanter kan beskytte mot utvikling av noen typer kreft, bl.a. prostatakreft. Russnes og kolleger benyttet kartlegging av kosthold ved bruk av detaljerte spørreskjema. Ved hjelp av laboratorieanalyser av antioksidantinnholdet i flere tusen matvarer kunne man så beregne det totale antioksidant inntaket blant deltagerne i studiene. Resultatene fra de amerikanske helsearbeiderne viste at høyt inntak av antioksidanter fra kosten var assosiert med en lett redusert risiko for prostatakreft. Denne sammenhengen kunne hovedsakelig forklares med inntak av kaffe. Motsatt fant man at høyt inntak av antioksidanter fra kosttilskudd var assosiert med økt risiko for de mest alvorlige formene for prostatakreft. En lignende sammenheng ble også funnet i studien av svenske menn.

Hos pasienter med hode/hals kreft har Russnes undersøkt hvordan nivåer av antioksidanter og oksidativt stress målt i blodprøver kan ha en sammenheng med overlevelse etter strålebehandling. I denne mindre studien med 78 pasienter viste resultatene at pasienter med høyest nivå av antioksidanter tilhørende gruppen carotenoider før behandling hadde bedre totaloverlevelse etter strålebehandling. Strålebehandling av svulsten påvirket nivåene av antioksidanter og markører for oksidativt stress målt i blodplasma. Denne biokjemiske endringen under behandling var korrelert til overlevelse etter behandling og man observerte i disse individene en endring i uttrykk av gener involvert i stress prosesser.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 9. sep. 2015 08:09 - Sist endret 9. sep. 2015 15:26