Disputas: Athanasios Chortatos - Biostatistikk og Klinisk Ernæring

M.Sc. Athanasios Chortatos ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nausea and vomiting in pregnancy: effects on maternal diet, health, and birth outcomes. An investigation using the Norwegian Mother and Child Cohort Study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Forsker Hanna Augustin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutet för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Sverige

2. opponent: Professor Jon Øyvind Odland, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Flem Jacobsen, Obstetrikk og gynekologi, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Tore Gude, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Marit Bragelien Veierød, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin studie av kvalme og oppkast i svangerskapet (NVP) og hvordan dette påvirker kvinnens diett og helse gjennom graviditeten, fødselen, og barnets tilstand, har Chortatos og medarbeidere vist at kvinner med NVP spiser flere kalorier, særlig karbohydrater og tilsatt sukker, sammenlignet med kvinner som opplever kun kvalme (NP) og dem som er kvalifisert som symptomfrie (SF). De oppdaget også at NVP-gruppen hadde flest avvik i forhold til normaldietten før svangerskapet, hvorav noen spiste mer mens andre spiste mindre, sammenlignet med de andre gruppene. Resultatene viste at 33% av de ca. 52 000 kvinner inkludert i studien hadde NVP, 39 % hadde NP, mens 28 % var SF. NVP-gruppen var mer utsatt for komplikasjoner under svangerskapet, eksempelvis høyt blodtrykk, bekkenløsning og preeklampsi, men samtidig hadde færre komplikasjoner under fødsel, i tillegg til at barna var større og veide mer sammenlignet med de andre gruppene. Kvinner med NVP/NP fødte også flere jentebarn sammenlignet med SF. Sammenheng mellom NVP/NP og bekkenløsning er her vist for første gang.

I sin avhandling Nausea and vomiting in pregnancy: effects on maternal diet, health, and birth outcomes, har Arthur Chortatos og medarbeidere analysert svar fra kvinner som har deltatt i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) gjennom svangerskapet og etter fødselen ved bruk av selvadministrert spørreskjema.

Budskapet fra studien er at kvinner med NVP eller NP kan oppleve flere svingninger i dietten gjennom svangerskapet, og muligens flere svangerskaps- og fødselsrelaterte komplikasjoner, men på en annen side blir barna født nærmere normaltermin og med høyere vekt sammenlignet med de symptomfrie kvinnene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. jan. 2017 09:02 - Sist endret 10. jan. 2017 09:41