Prøveforelesning: Athanasios Chortatos

M.Sc. Athanasios Chortatos ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diet in pregnancy, what evidence do we have?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. jan. 2017 09:01