Disputas: Graciela Lopez Soop - Molekylærbiologi

M.Sc. Graciela Lopez Soop ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Study of the multifunctional nuclear scaffold protein A kinase anchoring protein 95.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Group Leader Randi Syljåsen, Department of Radiation Biology, Institute for Cancer Research, Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital
  • 2. opponent: Research Scientist Cathrine Carlson, Institute of Experimental Medical Research, Oslo University Hospital
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Dissen, Department of Molecular Medicine, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Kåre-Olav Stensløkken, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Philippe Collas, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cellekjernen like kompleks som dens omgivelser i cellen. Utenom den mest kjente rolle som lager for ens genetiske materiale, cellekjerner inneholder også spesialiserte mottagere langs den membran. ”Cellekjernens skjelett” bestående av uløselige proteiner og et mangfold av Dette er bestanddelene i cellekjernens arkitektur, som er nødvendig for å drive og å kontrollere alle aktiviteter i cellekjernen.

Målet med denne avhandlingen er å undersøke et forankringsprotein (kalt AKAP95) i cellekjernene og separasjons prosesser det tar del i. Vi har oppdaget at AKAP95 er viktig for reguleringen av delingsprosessen av kromosomene under celledeling. Når vi ”slår av” AKAP95 har cellene problemer med segregering av kromosomer. Vi oppdager ofte enkle kromosomer som ikke er holdt sammen med andre kromosomer i datter cellen og blir således ikke innlemmet i dens cellekjerne.

Denne forskningen er viktig for forståelsen av kreft- og cellulære transformasjoner. Mange celler blir kreftceller når de begynner å akkumulere kromosoms fordelingsfeil etter celledeling. Å forstå mekanismene som regulerer celledeling, er et viktigste for å designer bedre og mer målrettede behandlinger.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. juni 2017 15:24 - Sist endret 15. juni 2017 15:24