Disputas: Rona Cabo - Ernæringsvitenskap

M.Sc. Rona Natalie Cabo ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effect of gene polymorphisms on the concentration of serum folate, serum nitrate and plasma total homocysteine in healthy subjects after folic acid supplementation.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Rima Obeid, Department of Clinical Chemistry, University Hospital Saarland, Homberg, Germany
  • 2. opponent: Researcher Simone Eussen, Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen, Bergen, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Anne Marie Aas, Department of Clinical Service, Division of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Asim K. Duttaroy, Seksjon for klinisk ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Mohammad Azam Mansoor, Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder

Sammendrag

Folsyre-tilskudd kan øke konsentrasjonen av serumfolat og senke den forhøyede konsentrasjonen av plasma totalt homocystein (p-tHcy). En økt konesentrasjon av p-tHcy regnes som en risikofaktor for kardiovaskulære sykdommer.

I avhandlingen Effekt av genpolymorfismer på konsentrasjonen av serumfolat, plasma totalt homocystein og serumnitrat etter folsyretilskudd hos friske individer har Rona Cabo undersøkt innflytelsen fra syv folatmetaboliserende gen polymorfismer og tre endotel-nitrogenoksydsyntase (eNOS)-gen polymorfismer på konsentrasjonen av serumfolat, plasma totalt homocystein (p-tHcy) og serumnitrat etter folsyre-tilskudd. Videre har Rona Cabo utviklet en enkel og nøyaktig HPLC-metode for å måle vitamin B6 i serum og plasma.

Resultatene viste at polymorfismer i folatgen (MTHFR-677C> T, MTHFR-1298A> C, RFC180G> A, MTHFD1-1958G> A, MTR -2756A> G, DHFR-19 del og TS) og eNOS- gen (786-T> C, 894-G> T og intron4) hadde en effekt og bidro til å øke konsentrasjonen av serumfolat og reduksjon i p-tHcy etter folsyre-tilskudd. Imidlertid påvirket folat og eNOS gener ikke konsentrasjonen av serumnitrat.

HPLC-metoden har et enkelt prøve forbredelsestrinn og krever lite volum per prøve. Derfor anses det som egnet for store kliniske studier for måling av vitamin B6 i plasma og serum.

Våre funn kan tyde på at polymorfismer i folatgen og eNOS-gen påvirker konsentrasjonen av serumfolat og p-tHcy, men har ingen effekt på konsentrasjonen av serumnitrat hos friske individer etter folsyre-tilskudd.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 22. mai 2018 09:04 - Sist endret 31. mai 2018 10:03