Prøveforelesning: Yvette Dehnes

Cand.scient. Yvette Dehnes ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne:Recent developments in light and electron microscopy for structural neurobiology and neural circuit reconstruction

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 7. feb. 2014 08:48 - Sist endret 13. mars 2019 11:08