Disputas: Yvette Dehnes - Nevrobiologi

Cand.scient. Yvette Dehnes ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sodium-dependent Neurotransmitter Transporters for Glutamate and Dopamine – Quantitative, Spatial and Structural Aspects.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Espen Hartveit, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
  2. opponent: Professor Paola Bezzi, Department of Fundamental Neurosciences, University of Lausanne, Sveits
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ola Didrik Saugstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Lars Walløe, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Niels Christian Danbolt, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forstyrrelser i transport av signalstoffer er rapportert ved nær sagt alle nevrologiske sykdommer, inkludert mekanisk hodeskade, hjerneslag og Alzheimers sykdom.

Nerveceller benytter kjemiske stoffer, kalt signalstoffer, for å kommunisere med hverandre. Avsender dusjer signalstoff på mottager. Signalstoff må deretter fjernes for at signaleringen skal opphøre. Dette gjøres ved at cellene suger signalstoffene inn i seg ved hjelp av såkalte transportørproteiner. Disse transportørene er derved viktige for hjernens funksjon. Virkningen av det narkotiske stoffet kokain illustrerer dette. Kokain blokkerer den typen av transportører som fjerner signalstoffet dopamin. Ruseffekten er konsekvensen av at dopamin ikke fjernes, men blir liggende igjen rundt nervecellene.

Cand.scient. Yvette Dehnes har studert transportproteinene som er ansvarlige for å fjerne signalstoffene glutamat og dopamin etter signaloverføring. Signalstoffet dopamin er involvert i blant annet belønningsbetinget atferd, samt i rusavhengighet. I dopamintransportøren har Dehnes og kolleger funnet strukturendringer som er nødvendige for binding av kokain og transport av dopamin. Glutamat er det viktigste stimulerende signalstoffet i hjernen, og er sannsynligvis involvert i aspekter ved all normal hjernefunksjon. Hjernen er utstyrt med fem ulike transportører for glutamat (EAAT1-5), hvorav EAAT2 er den viktigste. Dehnes og medarbeidere har studert hvor i hjernen EAAT2, EAAT3 og EAAT4 er lokalisert, og de har bestemt tettheten av disse proteinene i celleoverflatene. Det viser seg at omkring 10 % av EAAT2 finnes i nerveendingene. Her kan EAAT2 spille en viktig rolle i resirkulering av glutamat. Videre er det mindre EAAT3 i hjernen enn tidligere antatt. EAAT3 finnes spredd tynt utover i alle nerveceller og er neppe av betydning for inaktivering av signalstoff.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 7. feb. 2014 08:48