Prøveforelesning: Kathrine Frey Frøslie

Cand.scient. Kathrine Frey Frøslie ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Two topics in functional data analysis: data depth and alignment. Aims, methods and applications.

Disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 


 

Publisert 26. mai 2014 12:42 - Sist endret 13. mars 2019 11:15