Disputas: Kathrine Frey Frøslie - Biostatistikk

Cand.scient. Kathrine Frey Frøslie ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Applications of path analysis and functional data analysis in a longitudinal, clinical cohort study of pregnant women and their neonates.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Anne Eskild, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

2. opponent: Professor Helle Sørensen, Københavns Universitet, Danmark

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Grøttum, Seksjon for medisinsk informatikk, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Turid Birgitte Boye, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Marit B. Veierød, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fedme og diabetes er økende samfunnsproblemer, og mye tyder på at grunnlaget for disse tilstandene legges svært tidlig i livet. Forskning har funnet sammenhenger mellom barns fødselsvekt, og mors kroppsmasseindeks (KMI) og blodsukkernivå, og at forhold under graviditeten kan påvirke barnets fremtidige KMI, blodsukkerregulering og sykehistorie. Data fra svangerskap og fødsel kan gi viktig innsikt i sentrale biologiske mekanismer, forutsatt at tallmaterialet analyseres med tilstrekkelig avanserte statistiske metoder. Fysiologiske prosesser er komplekse, og det er ofte nødvendig å ta i bruk statistiske analysemetoder som ikke er en del av det tradisjonelle repertoaret i klinisk forskning.

Forskere i STORK-studien ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har fulgt over tusen friske kvinner gjennom svangerskap og fødsel, og målt både KMI, betennelsesmarkører i blodet, og blodsukkerregulering på to tidspunkter i svangerskapet. På begge tidspunktene ble det tatt en blodprøve før kvinnene drakk en sukkerløsning på fastende mage, og påfølgende blodprøver hver halvtime i to timer.

I avhandlingen «Applications of path analysis and functional data analysis in a longitudinal, clinical cohort study of pregnant women and their neonates» har statistiker Kathrine Frey Frøslie og hennes medarbeidere ved OUS og Avdeling for Biostatistikk, Universitetet i Oslo, brukt sti-analyse og beregnet at omtrent en femtedel av sammenhengen mellom mors KMI og barnets fødselsvekt involverer visse betennelsesprosesser i kroppen. Hun har også brukt funksjonell dataanalyse, en moderne statistisk analysemetode utviklet for å analysere kurveforløp, til å analysere blodsukkerreguleringen, og vist at dette gir informasjon om fysiologiske prosesser som ikke fanges opp av tradisjonelle analysemetoder. Informasjon om forløpet til blodsukkerkurvene har betydning for å forutsi hvem som vil utvikle svangerskapsdiabetes, og for å identifisere hvilke fysiologiske mekanismer som påvirker barnet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 26. mai 2014 12:42 - Sist endret 28. mai 2014 10:43