Prøveforelesning: Kathrine J. Vinknes

M.Sc. Kathrine J. Vinknes ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: An overview of poly-unsaturated fatty acids (PUFA) and cardiovascular diseases.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 20. mars 2014 13:17 - Sist endret 13. mars 2019 12:53