Disputas: Kathrine J. Vinknes - Ernæringsepidemiologi

M.Sc. Kathrine J. Vinknes ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fatty acid profile and body composition.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Kay-Tee Khaw, University of Cambridge, Cambridge, UK
  2. opponent: Professor James M. Ntambi, University of Wisconsin, Madison, USA
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Dag S. Thelle, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Petter Laake, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Helga Refsum, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ernæringsfysiolog og forsker Kathrine J. Vinknes har i befolkningsstudier undersøkt sammenhengen mellom kosthold, livsstil, kroppsfett og fettsyrer i blodet. Studiene viser at ulike typer fett i kosten og i blodet er knyttet til kroppssammensetning og graden av fedme.

Overvekt og fedme er et voksende problem som øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, flere kreftformer, type 2-diabetes, og total dødelighet. Regulering av kroppens fettmasse er derfor viktig for å bedre folks helse.

I avhandlingen "Fatty acid profile and body composition" har Vinknes og medarbeidere vist at enkelte fettsyrer som omdannes av enzymet stearoyl-CoA desaturase (SCD), er forbundet med graden av fedme. SCD bidrar til å omdanne mettede fettsyrer til enumettede fettsyrer i kroppen. Forskerne fant at inntak av flerumettede fettsyrer (omega 3 og 6 fettsyrer) er forbundet med lav SCD aktivitet mens alkoholinntak leder til høyere SCD aktivitet. Personer med høyt nivå av flerumettede fettsyrer i blodet var mindre fete. Disse studiene tyder på at inntak av flerumettede fettsyrer, samt begrensing av alkoholinntaket, kan redusere fedme.

Videre viste Vinknes og medarbeidere at høye nivåer av cystein i blodet er knyttet til høy SCD aktivitet. Cystein er en ikke-essensiell svovelholdig aminosyre som er knyttet til fedme i både dyr og mennesker. Andre studier utført på mus og rotter tyder på at cysteins effekt på kroppsfett delvis utøves via SCD.

Resultatene i avhandlingen åpner for at regulering SCD-aktiviteten gjennom kostens innhold av flerumettede fettsyrer og alkohol, og av cysteinnivåer i blodet kan bedre kroppssammensetning og redusere utviklingen av overvekt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 20. mars 2014 13:16