Prøveforelesning: Lisa Kristina Lunde

Sivilingeniør Lisa Kristina Lunde ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Water regulation in the brain and its clinical implications.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 27. aug. 2015 08:35