Disputas: Lisa Kristina Lunde - Molekylær nevrovitenskap

Sivilingeniør Lisa Kristina Lunde ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Water transporting membrane domains: development and pathophysiological significance.

Prøveforelesing

Se prøveforelesing

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Milos Pekny, Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Göteborgs universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Ursula Sonnewald, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  3. medlemmer av bedømmelseskomitéen: Professor Bjørn S. Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Farrukh Abbas Chaudhry, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hvovedveileder

Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Aquaporin-4 (AQP4) har vist seg å være involvert i mange sykdomstilstander som påvirker hjernen. AQP4 er et membranprotein som er uttrykt i astrocytter og som er spesielt konsentrert i astrocyttenes endeføtter rundt blodkar og mot hjernens overflate. Gjennom disse endeføttene transporteres vann inn og ut av hjernen. Regulering av vanntransport og volum er viktig siden hjernen er innkapslet i et uettergivelig kranium.

AQP4 har vist seg å spille en viktig rolle ved eksempelvis hjerneslag. Ved hjerneslag hovner hjernen opp fordi mye vann blir transportert inn i hjernen. Denne tilstanden kalles hjerneødem.

Vi har vist at AQP4 også er involvert i en rekke andre sykdomstilstander, som cerebral malaria, Alzheimers sykdom og vannforgiftning (hyponatremia).

I mitt doktorgradsarbeid har jeg avdekket de mekanismene som dirigerer AQP4 til astrocyttenes endeføtter og som forankrer AQP4 i endeføttenes cellemembran. AQP4 er del av et stort proteinkompleks som er koblet til blodkarenes basal-lamina. Basal-lamina ligger utenpå blodkarsveggen og inneholder en rekke molekyler som kalles ekstracellulære matriks-molekyler. Våre funn tyder på at det nettopp er disse matriks-molekylene som dirigerer AQP4 til endeføttene og som sørger for at AQP4 konsentreres i disse.   Ved flere tilstander – slik som Alzheimers sykdom, cerebral malaria and hyponatremia – ser vi et tap eller en sterk reduksjon av AQP4 i endefotsmembranen. Resultatene indikerer at AQP4 spiller en viktig rolle for utveksling av vann mellom hjerne og blod og at en svikt i astrocyttenes transportfunksjoner bidrar til sykdomsfysiologien ved flere lidelser som angriper hjernen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 27. aug. 2015 08:35 - Sist endret 27. aug. 2015 08:55