Prøveforelesning: Liv Jorunn Mundal

Cand.med. Liv Jorunn Mundal ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Strategies to overcome underdiagnosis and undertreatment of familial hypercholesterolemia - translation to clinical practice?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 16. sep. 2016 09:00 - Sist endret 16. sep. 2016 09:00