Prøveforelesning: Audun Bersaas

M.Sc. Audun Trygge Haugen Bersaas ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The interplay between epigenetics and transcriptional regulation in gene expression

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 18. mai 2017 10:17 - Sist endret 18. mai 2017 10:17