Disputas: Audun Bersaas - Toksikologi

M.Sc. Audun Trygge Haugen Bersaas ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): FOXA genes in lung cancer in vitro and in vivo.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Jan Vondracek, Institute of Biophysics, The Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic
  • 2. opponent: Professor Rolf Bjerkvik, Department of Biomedicine, University of Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vessela N. Kristensen, Department of Clinical Molecular Biology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Erik Dissen, Seksjon for anatomi, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Steen Mollerup, Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, STAMI

Sammendrag

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i verden og skyldes i hovedsak sigarettrøyking. I denne doktorgraden vises det at sigarettrøyk kan endre aktiviteten til to gener som kan knyttes til prosesser involvert i spredning. Disse genforandringene kan potensielt være utgangspunkt for bedre diagnose og behandling av lungekreft. Ved å utsette lungeceller for sigarettrøyk i laboratoriet kan vi simulere prosesser i lungekreftutvikling, og omdanne normale lungeceller til celler med kreftlignende egenskaper. Vi fant at aktiviteten til to viktige gener i kreftutvikling, FOXA1 og FOXA2, endres når lungeceller utsettes for sigarettrøyk og går fra å være normale til å være kreftlignende. Celler som ble utsatt for sigarettrøyk i laboratoriet forandret seg også ved at de fikk økt evne til å invadere en biologisk gele, en egenskap som assosieres med spredning. Da vi sammenlignet prøver av kreftsvulster med friskt lungevev fra lungekreftpasienter fant vi at de samme to genene hadde endret aktivitet i svulstene. Noen pasienter hadde fått flere kopier av FOXA1 genet, noe som fører til økt genaktivitet. Epigenetikk er mekanismer som regulerer hvilke gener som skal være skrudd på og hvilke som skal være avslått i en celle. Det andre genet vi studerte, FOXA2, var mindre aktivt grunnet epigenetiske forandringer. Genene FOXA1 og FOXA2, som får endret aktivitet av sigarettrøyk, er involvert i mekanismer som gjør kreftceller i stand til å metastasere. Det er viktig å forstå mekanismene som endrer en celle fra å være normal til å bli en kreftcelle for at vi skal kunne finne nye og bedre behandlingsmetoder. Forskningen fra denne avhandlingen legger et grunnlag for videre studier av de to genene FOXA1 og FOXA2 og deres rolle i kjemisk indusert lungekreft.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

Publisert 18. mai 2017 09:05 - Sist endret 18. mai 2017 09:33