Prøveforelesning: Margherita Boieri

M.Sc. Margherita Boieri ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms regulating natural killer cell tolerance and anti-tumor responses.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 18. jan. 2017 09:05 - Sist endret 18. jan. 2017 09:05