Disputas: Margherita Boieri - Immunobiologi

M.Sc. Margherita Boieri ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Experimental Acute Graft-Versus-Host Disease And Acute Leukemia: Analysis Of Biomarkers And Cellular Responses In Rats.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Todd A. Fehniger, Divisions of Hematology & Oncology, Department of Medicine, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA
  • 2. opponent: Head of stem cell transplantation Tobias Gedde-Dahl d.y., Department of Haematology, Division of Cancer Medicine, Surgery & Transplantation, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Maja Elstad, Division of Physiology, Department of Molecular Medicine, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Marit Inngjerdingen, Avdeling for immunologi, OUS Rikshospitalet, Oslo

Sammendrag

NK-celler er en del av immunforsvaret vårt, og de bidrar til å holde oss friske fra virusinfeksjoner. De beskytter oss også mot utvikling av kreft. Ideelt skulle kreftceller bli eliminert fra kroppen av immunforsvaret før de forårsaker sykdom, men kreftceller har utviklet en motstrategi for å unngå å bli oppdaget av immunforsvaret, NK-cellene inkludert. Dette fører til utvikling av kreft.

I denne avhandlingen har Boieri studert samspillet mellom NK-celler og en type blodkreft kalt akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Hun har vist at NK-cellene i utgangspunktet ikke er reaktive mot ALL, og i tillegg at ALL kan negativt påvirke NK-cellene og gjøre dem mindre reaktive. For å skifte balansen, har hun aktivert NK-cellene med cytokiner som har ført til reaktivitet mot ALL. Dette testes videre som en terapeutisk mulghet i en dyremodell.

Hematopoietisk stamcelletransplanatasjon (HSCT) er den eneste kurative behandlingen for mange blodkrefttyper. Denne behandlingen er assosiert med alvorlige komplikasjoner, vanligst blant disse en såkalt «graft-versus-host» reaksjon, hvor de transplanterte immuncellene (T-celler) går til angrep på pasientens friske vev. Med bruk av en rottemodell

har Boieri studert T-celler og andre molekyler involvert i de alvorlige betennelsesreaksjonene som oppstår i hud og tarm. Hun har identifisert potensielle nye biomarkører som kan brukes diagnostisk, og også bidratt til økt forståelse av cellene og immunreaksjonene som er involvert i angrepet på friskt vev.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 18. jan. 2017 08:50 - Sist endret 23. jan. 2017 10:09