Prøveforelesning: Ida Kathrine Gravensteen

Cand.med. Ida Kathrine Gravensteen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dødfødsel - hvordan bør mor og familien følges opp? Hva er kunnskapsgrunnlaget for intervensjoner som blir gitt i dag for å lindre sorg og psykiske plager, og hva slags tilbud bør helsevesenet gi?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. mai 2017 08:59 - Sist endret 30. mai 2017 08:59