Prøveforelesning: Nicolai Andre Lund-Blix

M.Sc. Nicolai Andre Lund-Blix ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The etiology of type 1 diabetes - environmental and genetic factors.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. feb. 2017 09:16 - Sist endret 15. feb. 2017 09:16