Disputas: Nicolai Andre Lund-Blix - Ernæring

M.Sc. Nicolai Andre Lund-Blix ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Early nutrition and risk of type 1 diabetes.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Head of Unit Suvi M. Virtanen, Department of Life Style and Participation, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland, Helsinki, Finland
  • 2. opponent: Adjunct Professor Jørn V. Sagen, Department of Clinical Science, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, Bergen, Norway, Bergen,
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Tone K. Omsland, Institute of Health and Society, University of Oslo, Oslo, Norway, Oslo,

Disputasleder

Professor Per Nafstad, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Kjersti Rønningen, Pediatrisk forskningsinstitutt, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Sammendrag

Hovedresultatene fra avhandlingen indikerte at det å aldri bli ammet var assosiert med en økt risiko for type 1 diabetes sammenlignet med de som ble ammet. Det var ingen forskjell i risiko for type 1 diabetes for varighet av amming og fullamming blant de som initierte amming. Denne avhandlingen viser at amming har en potensiell rolle i utviklingen av type 1 diabetes. Samlet sett er det lite evidens for at forlenget varighet av amming i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring er assosiert med type 1 diabetes.

Type 1 diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommene som oppstår i barneårene. Endringen i insidens viser at miljøfaktorer spiller en rolle i utviklingen av type 1 diabetes, men disse er ukjente. Tidlig ernæring kan være viktig, men det er en mangel på prospektive studier. Målet var å studere sammenhengen mellom ernæringsfaktorer tidlig i livet og risikoen for type 1 diabetes. Vår hypotese var at det finnes ernæringsfaktorer tidlig i livet som kan virke inn på sykdomsutviklingen.

MIDIA-studien (Miljøårsaker til type 1 diabetes) inkluderte barn med høy genetisk risiko for utvikling av type 1 diabetes. Foreldre har besvart spørreskjemaer med spørsmål om barnets kosthold ved 3, 6, 9 og 12 måneders alder, og deretter årlig. Blodprøver ble tatt av alle deltakere i MIDIA ved de samme tidsintervaller. I de to artiklene fra denne studien ble rapportert kosthold validert ved hjelp av biologiske markører i blod, og varighet av amming og risiko for type 1 diabetes ble studert.

Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), og Bedre Sunhed for Mor og Barn (BSMB (det Danske tilsvaret til MoBa)), har kostholdsdata ved 6 og 18 måneder alder. Dataene ble koblet til de nasjonale barnediabetesregistrene, og type 1 diabetes ble brukt som endepunkt. I den siste artikkelen brukte vi data fra MoBa og BSMB, til å studere ernæringsfaktorer tidlig i livet og risiko for type 1 diabetes. Studien er den største som er gjort på feltet med hele 504 barn med type 1 diabetes.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. feb. 2017 09:15 - Sist endret 16. feb. 2017 15:49