Prøveforelesning: Svein Erik Emblem Moe

Cand.med. Svein Erik Emblem Moe ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CrispR versus RNAi in treatment of diseases in the central nervous system – methods, potential and obstacles.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. aug. 2017 09:19 - Sist endret 9. aug. 2017 09:19